Konditor P Melhorn og Hustru K Melhorns Legat Til Oslo Konditorlaug

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -40 -69
Driftsresultat -40 -69
Resultat før skatt -23 -60
Årsresultat -23 -60
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 874 897
Sum gjeld 5 6
Sum egenkapital 868 891
Sum egenkapital og gjeld 874 897
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Melhorn P Konditor Og Hustr K M Sti
Orgnummer 977 124 670
Telefon (+47) 23 08 87 00
Besøksadresse Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Postadresse Postboks 5472 Majorstuen, 0305 Oslo

Nøkkelpersoner