Konditor P Melhorn og Hustru K Melhorns Legat Til Oslo Konditorlaug

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 53
Sum driftskostnader -21 -23
Driftsresultat -20 30
Resultat før skatt 22 30
Årsresultat 22 30
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 970 929
Sum gjeld 19 0
Sum egenkapital 951 929
Sum egenkapital og gjeld 970 929
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Melhorn P Konditor Og Hustr K M Sti
Orgnummer 977 124 670
Telefon (+47) 23 08 87 00
Besøksadresse Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Postadresse Postboks 5472 Majorstuen, 0305 Oslo

Nøkkelpersoner