Boktrykker J Petlitz og Hustru Anna Margrethes Minne

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -45 -64
Driftsresultat -46 -64
Resultat før skatt 42 63
Årsresultat 42 63
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 946 3 878
Sum gjeld 41 15
Sum egenkapital 3 905 3 863
Sum egenkapital og gjeld 3 946 3 878
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Petlitz J Boktrykker Og Hustru Anna
Orgnummer 977 125 405
Telefon (+47) 22 54 34 40
Telefaks (+47) 22 54 34 41
Besøksadresse v/Arne Os Bygdøy allé 17, 0262 Oslo
Postadresse v/Arne Os Bygdøy Allé 17, 0262 Oslo

Nøkkelpersoner