Boktrykker J Petlitz og Hustru Anna Margrethes Minne

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -65 -871
Driftsresultat -65 -870
Resultat før skatt 276 -360
Årsresultat 276 -360
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 867 3 546
Sum gjeld 46 0
Sum egenkapital 3 822 3 546
Sum egenkapital og gjeld 3 867 3 546
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Petlitz J Boktrykker Og Hustru Anna
Orgnummer 977 125 405
Telefon (+47) 22 54 34 40
Telefaks (+47) 22 54 34 41
Besøksadresse v/Arne Os Bygdøy allé 17, 0262 Oslo
Postadresse v/Arne Os Bygdøy Allé 17, 0262 Oslo

Nøkkelpersoner