Professor Rathkes Professor R Collett og Professor N Willis Legat

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 68 56
Sum driftskostnader -10 -7
Driftsresultat 58 49
Resultat før skatt 58 49
Årsresultat 58 49
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 129 1 071
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 129 1 071
Sum egenkapital og gjeld 1 129 1 071
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rathke Professor Collett N Willis Le
Orgnummer 977 125 472
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse Postboks 1131 Blindern co Unifor, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner