Professor Rathkes Professor R Collett og Professor N Willis Legat

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 97 130
Sum driftskostnader -8 -7
Driftsresultat 89 123
Resultat før skatt 71 123
Årsresultat 71 123
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 022 950
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 022 951
Sum egenkapital og gjeld 1 022 951
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rathke Professor Collett N Willis Le
Orgnummer 977 125 472
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse Postboks 1131 Blindern co Unifor, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner