Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 292 243
Sum driftskostnader -21 -21
Driftsresultat 271 222
Resultat før skatt 256 177
Årsresultat 256 177
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 885 4 629
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 4 885 4 629
Sum egenkapital og gjeld 4 885 4 629
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Scheel A W Stiftelse
Orgnummer 977 125 774
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse c/o UNIFOR Postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner