Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 423 572
Sum driftskostnader -22 -20
Driftsresultat 402 552
Resultat før skatt 312 462
Årsresultat 312 462
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 451 4 139
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 4 452 4 140
Sum egenkapital og gjeld 4 452 4 140
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Scheel A W Stiftelse
Orgnummer 977 125 774
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse c/o UNIFOR Postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner