A W Scheels Stipendium Ved Fredriks Universitet Christiania

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 4
Sum driftskostnader -2 -2
Driftsresultat 0 2
Resultat før skatt 0 2
Årsresultat 0 2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 22 22
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 22 22
Sum egenkapital og gjeld 22 22
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Scheel A W Stipendium Ved Fredriks U
Orgnummer 977 125 782
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse Postboks 1131 Blindern co Unifor, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner