Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 88 118
Sum driftskostnader -7 -6
Driftsresultat 81 112
Resultat før skatt 79 112
Årsresultat 79 112
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 952 873
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 952 873
Sum egenkapital og gjeld 952 873
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storm O J Generalkonsul Stipendiefo
Orgnummer 977 126 347
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse Postboks 1131 Blindern co Unifor, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner