Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 62 51
Sum driftskostnader -7 -7
Driftsresultat 55 45
Resultat før skatt 36 41
Årsresultat 36 41
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 028 992
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 028 992
Sum egenkapital og gjeld 1 028 992
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storm O J Generalkonsul Stipendiefo
Orgnummer 977 126 347
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse Postboks 1131 Blindern co Unifor, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner