Johan Storm Sophus Bugge og Yngvar Sydnes Legat

Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 66 40
Sum driftskostnader -4 -4
Driftsresultat 62 36
Resultat før skatt 62 36
Årsresultat 62 36
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 485 423
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 486 423
Sum egenkapital og gjeld 486 423
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storm J Bugge S Og Sydnes Y Legat
Orgnummer 977 126 436
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse Postboks 1131 Blindern co Unifor, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner