J og E Eilertsens Forskningsfond Til Sønnen Johan's Minne

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 286 238
Sum driftskostnader -21 -21
Driftsresultat 266 218
Resultat før skatt 169 218
Årsresultat 169 218
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 792 4 623
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 4 792 4 623
Sum egenkapital og gjeld 4 792 4 623
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eilertsens J Og E Forskningsfond Til
Orgnummer 977 128 013
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse c/o UNIFOR Postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner