J og E Eilertsens Forskningsfond Til Sønnen Johan's Minne

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 406 543
Sum driftskostnader -22 -20
Driftsresultat 385 524
Resultat før skatt 385 524
Årsresultat 385 524
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 405 4 020
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 4 405 4 020
Sum egenkapital og gjeld 4 405 4 020
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eilertsens J Og E Forskningsfond Til
Orgnummer 977 128 013
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse c/o UNIFOR Postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner