Arne E Ingels Legat Til Rikshospitalets Hudavdeling

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 540 461
Sum driftskostnader -34 -34
Driftsresultat 505 427
Resultat før skatt 305 291
Årsresultat 305 291
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 9 005 8 700
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 9 005 8 700
Sum egenkapital og gjeld 9 005 8 700
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ingels Arne E Legat Til Riksh Hudavd
Orgnummer 977 129 591
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse c/o UNIFOR Postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner