Arne E Ingels Legat Til Rikshospitalets Hudavdeling

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 798 1 079
Sum driftskostnader -35 -33
Driftsresultat 763 1 046
Resultat før skatt 583 887
Årsresultat 583 887
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 444 7 824
Sum gjeld 37 0
Sum egenkapital 8 408 7 825
Sum egenkapital og gjeld 8 445 7 825
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ingels Arne E Legat Til Riksh Hudavd
Orgnummer 977 129 591
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse c/o UNIFOR Postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner