Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 205 285
Sum driftskostnader -178 -168
Driftsresultat 27 118
Resultat før skatt 27 118
Årsresultat 27 118
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 11 883 11 893
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 11 919 11 893
Sum egenkapital og gjeld 11 919 11 893
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Krigshospitalkassen Av 1679 Sti
Orgnummer 977 129 966
Telefon (+47) 23 09 85 21
Telefaks (+47) 23 09 81 29
Besøksadresse 10, 0152 Oslo
Postadresse v/Oberstløytnant Jon Arne Fossen Tollbudgata 10, 0152 Oslo

Nøkkelpersoner