Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 370 374
Sum driftskostnader -129 -165
Driftsresultat 241 209
Resultat før skatt 241 209
Årsresultat 241 209
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 11 775 11 536
Sum gjeld 0 2
Sum egenkapital 11 775 11 534
Sum egenkapital og gjeld 11 775 11 536
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Krigshospitalkassen Av 1679 Sti
Orgnummer 977 129 966
Telefon (+47) 23 09 85 21
Telefaks (+47) 23 09 81 29
Besøksadresse 10, 0152 Oslo
Postadresse v/Oberstløytnant Jon Arne Fossen Tollbudgata 10, 0152 Oslo

Nøkkelpersoner