Direktør F R Mangschous Fond og Grosserer Fred T Møller og Hustru Fru Jenny Møllers Legat Til Fremme Av Norsk Konfeksjonsindustri

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -113 -87
Driftsresultat -113 -87
Resultat før skatt -86 -55
Årsresultat -86 -55
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 55 55
Omløpsmidler 1 107 1 166
Sum gjeld 37 10
Sum egenkapital 1 125 1 211
Sum egenkapital og gjeld 1 162 1 221
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mangschous F R Direktør Fond
Orgnummer 977 130 379
Telefaks (+47) 22 59 00 06
Hjemmeside www.norskindustri.no/teko
Besøksadresse Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Postadresse Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo

Nøkkelpersoner