Direktør F R Mangschous Fond og Grosserer Fred T Møller og Hustru Fru Jenny Møllers Legat Til Fremme Av Norsk Konfeksjonsindustri

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -21 -124
Driftsresultat -21 -124
Resultat før skatt -16 -108
Årsresultat -16 -108
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 55 55
Omløpsmidler 991 1 017
Sum gjeld 46 55
Sum egenkapital 1 000 1 017
Sum egenkapital og gjeld 1 046 1 072
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mangschous F R Direktør Fond
Orgnummer 977 130 379
Telefaks (+47) 22 59 00 06
Hjemmeside www.norskindustri.no/teko
Besøksadresse Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Postadresse Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo

Nøkkelpersoner