A og K Schreiners Fond Til Fremme Av Anatomisk Forskning

Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -11 -11
Driftsresultat -11 -11
Resultat før skatt 75 -5
Årsresultat 75 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 915 1 840
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 915 1 840
Sum egenkapital og gjeld 1 915 1 840
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Schreiner A Og K Fond Til Fremme Av
Orgnummer 977 131 448
Telefon (+47) 22 12 10 90
Telefaks (+47) 22 12 10 99
E-post dnva@online.no
Besøksadresse Drammensveien 78, 0271 Oslo
Postadresse Drammensveien 78, 0271 Oslo

Nøkkelpersoner