Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 437 602
Sum driftskostnader -38 -1 326
Driftsresultat 399 -724
Resultat før skatt 399 -724
Årsresultat 399 -724
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 25 340 24 917
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 25 340 24 940
Sum egenkapital og gjeld 25 340 24 940
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sjøkvæsthuskassen Stiftelse
Orgnummer 977 131 502
Telefon (+47) 55 50 48 66
Mobiltelefon (+47) 474 63 213
E-post sjokvast@gmail.com
Besøksadresse Kysteskadren c/o Komkapt Nordanger, Korvetten, 5886 Bergen
Postadresse c/o Komkapt Nordanger KE Postboks 24 HOS, 5886 Bergen

Nøkkelpersoner