Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 816 817
Sum driftskostnader -36 -31
Driftsresultat 780 787
Resultat før skatt 780 787
Årsresultat 780 787
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 25 614 24 807
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 25 664 24 884
Sum egenkapital og gjeld 25 664 24 884
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sjøkvæsthuskassen Stiftelse
Orgnummer 977 131 502
Telefon (+47) 55 50 48 66
Mobiltelefon (+47) 474 63 213
E-post sjokvast@gmail.com
Besøksadresse Kysteskadren c/o Komkapt Nordanger, Korvetten, 5886 Bergen
Postadresse c/o Komkapt Nordanger KE Postboks 24 HOS, 5886 Bergen

Nøkkelpersoner