Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 191 263
Sum driftskostnader -21 -270
Driftsresultat 170 -7
Resultat før skatt 170 -7
Årsresultat 170 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 078 2 909
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 3 078 2 909
Sum egenkapital og gjeld 3 078 2 909
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stabæks Paula Og August Legat
Orgnummer 977 131 634
Besøksadresse Forsvarsmuseet Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo
Postadresse Forsvarsmuseet Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo

Nøkkelpersoner