Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 311 208
Sum driftskostnader -257 -477
Driftsresultat 54 -269
Resultat før skatt 54 -269
Årsresultat 54 -269
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 916 2 861
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 2 916 2 861
Sum egenkapital og gjeld 2 916 2 861
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stabæks Paula Og August Legat
Orgnummer 977 131 634
Besøksadresse Forsvarsmuseet Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo
Postadresse Forsvarsmuseet Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo

Nøkkelpersoner