Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -34 -11
Driftsresultat -34 -11
Resultat før skatt -20 9
Årsresultat -20 9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 901 911
Sum gjeld 11 0
Sum egenkapital 891 911
Sum egenkapital og gjeld 901 911
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Revmatologisk Forskning Stiftelsen
Orgnummer 977 132 010
Besøksadresse c/o Rikshospitalet ved J.B Natvig Immunologisk Institutt (IMMI) Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo
Postadresse c/o Rikshospitalet ved J.B Natvig Immunologisk Institutt (IMMI) Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Nøkkelpersoner