Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 77 53
Sum driftskostnader -14 -29
Driftsresultat 62 24
Resultat før skatt 62 24
Årsresultat 62 24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 720 2 535
Sum gjeld 123 0
Sum egenkapital 2 597 2 535
Sum egenkapital og gjeld 2 720 2 535
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jensens Lars O Rektor Stipendiefond
Orgnummer 977 134 064
Telefon (+47) 23 21 45 80
Telefaks (+47) 23 21 45 51
E-post iogt@iogt.no
Hjemmeside www.iogt.no
Besøksadresse IOGT i Norge Torggata 1, 0181 Oslo
Postadresse Postboks 8857 Youngstorget, 0028 Oslo

Nøkkelpersoner