Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 27 46
Sum driftskostnader -12 -13
Driftsresultat 14 33
Resultat før skatt 14 33
Årsresultat 14 33
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 793 2 766
Sum gjeld 149 136
Sum egenkapital 2 644 2 630
Sum egenkapital og gjeld 2 793 2 766
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jensens Lars O Rektor Stipendiefond
Orgnummer 977 134 064
Telefon (+47) 23 21 45 80
Telefaks (+47) 23 21 45 51
E-post iogt@iogt.no
Hjemmeside www.iogt.no
Besøksadresse IOGT i Norge Torggata 1, 0181 Oslo
Postadresse Postboks 8857 Youngstorget, 0028 Oslo

Nøkkelpersoner