Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 10 10
Sum driftskostnader -5 -7
Driftsresultat 5 3
Resultat før skatt 5 3
Årsresultat 5 3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 576 576
Omløpsmidler 23 18
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 599 594
Sum egenkapital og gjeld 599 594
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mathiesens Bernhard L Legat Barnehje
Orgnummer 977 134 749
Telefon (+47) 02180
Telefaks (+47) 23 42 80 01
E-post postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Hjemmeside www.bfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse Oslo kommune Munchs gate 5B, 0165 Oslo
Postadresse Postboks 6726 St.Olavs plass, 0130 Oslo

Nøkkelpersoner