Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 0
Sum driftskostnader -7 -5
Driftsresultat 3 -5
Resultat før skatt 3 -5
Årsresultat 3 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 576 576
Omløpsmidler 21 18
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 598 594
Sum egenkapital og gjeld 598 594
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mathiesens Bernhard L Legat Barnehje
Orgnummer 977 134 749
Telefon (+47) 02180
Telefaks (+47) 23 42 80 01
E-post postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Hjemmeside www.bfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse Oslo kommune Munchs gate 5B, 0165 Oslo
Postadresse Postboks 6726 St.Olavs plass, 0130 Oslo

Nøkkelpersoner