Jørgen F Bonnevie Ringnes Minnefond

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -55 -49
Driftsresultat -55 -49
Resultat før skatt -166 77
Årsresultat -166 77
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 633 1 799
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 633 1 799
Sum egenkapital og gjeld 1 633 1 799
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ringnes Jørgen F Bonnevie Minnefond
Orgnummer 977 134 811
Telefon (+47) 22 40 56 00
Telefaks (+47) 22 40 56 10
Besøksadresse c/o adv Hans Chr Steenstrup Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo
Postadresse c/o adv Hans Chr Steenstrup Postboks 1348 Vika, 0113 Oslo

Nøkkelpersoner