Hjelpefondet For Den Norske Bank Asas Funksjonærer

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 170
Sum driftskostnader -4 -5
Driftsresultat -4 165
Resultat før skatt 149 165
Årsresultat 149 165
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 764 6 615
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 6 764 6 615
Sum egenkapital og gjeld 6 764 6 615
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hjelpefondet For Den Norske Bank
Orgnummer 977 140 633
Telefon (+47) 22 48 33 26
Telefaks (+47) 22 48 14 73
Mobiltelefon (+47) 911 98 399
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner