Hjelpefondet For Den Norske Bank Asas Funksjonærer

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 -5
Driftsresultat 0 -5
Resultat før skatt 25 72
Årsresultat 25 72
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 861 6 835
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 6 861 6 835
Sum egenkapital og gjeld 6 861 6 835
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hjelpefondet For Den Norske Bank
Orgnummer 977 140 633
Telefon (+47) 22 48 33 26
Telefaks (+47) 22 48 14 73
Mobiltelefon (+47) 911 98 399
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner