Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -561 -333
Driftsresultat -561 -333
Resultat før skatt -94 337
Årsresultat -94 337
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 336 5 430
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 5 336 5 430
Sum egenkapital og gjeld 5 336 5 430
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Røwde P M Stiftelse
Orgnummer 977 142 598
Telefon (+47) 22 49 53 07
Telefaks (+47) 22 68 97 10
E-post p-struk@online.no
Besøksadresse Ris Skolevei 15 C, 0373 Oslo
Postadresse c/o Hans P Struksnæs Ris Skolevei 15 C, 0373 Oslo

Nøkkelpersoner