Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -496 -553
Driftsresultat -496 -553
Resultat før skatt -277 -190
Årsresultat -277 -190
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 34 80
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 4 869 5 145
Sum egenkapital og gjeld 4 869 5 145
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Røwde P M Stiftelse
Orgnummer 977 142 598
Telefon (+47) 22 49 53 07
Telefaks (+47) 22 68 97 10
E-post p-struk@online.no
Besøksadresse Ris Skolevei 15 C, 0373 Oslo
Postadresse c/o Hans P Struksnæs Ris Skolevei 15 C, 0373 Oslo

Nøkkelpersoner