Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 24 28
Sum driftskostnader -29 -29
Driftsresultat -5 -2
Resultat før skatt -5 -2
Årsresultat -5 -2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 846 828
Sum gjeld 27 4
Sum egenkapital 819 824
Sum egenkapital og gjeld 846 828
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kloster Petra Gave
Orgnummer 977 144 728
Telefon (+47) 51 50 78 55
Telefaks (+47) 51 50 70 91
E-post marianne.takla@stavanger.kommune.no
Besøksadresse c/o Oppvekst- og levekårservice Arne Rettedals gate 12, 4008 Stavanger
Postadresse c/o Oppvekst- og levekårservice Postboks 8001, 4068 Stavanger

Nøkkelpersoner