Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 28 28
Sum driftskostnader -29 -12
Driftsresultat -2 16
Resultat før skatt -2 16
Årsresultat -2 16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 828 833
Sum gjeld 4 7
Sum egenkapital 824 826
Sum egenkapital og gjeld 828 833
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kloster Petra Gave
Orgnummer 977 144 728
Telefon (+47) 51 50 78 55
Telefaks (+47) 51 50 70 91
E-post marianne.takla@stavanger.kommune.no
Besøksadresse c/o Oppvekst- og levekårservice Arne Rettedals gate 12, 4008 Stavanger
Postadresse c/o Oppvekst- og levekårservice Postboks 8001, 4068 Stavanger

Nøkkelpersoner