Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 350 0
Sum driftskostnader -128 -77
Driftsresultat 222 -77
Resultat før skatt 234 -60
Årsresultat 234 -60
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 235 952
Sum gjeld 111 62
Sum egenkapital 1 124 890
Sum egenkapital og gjeld 1 235 952
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn O G Seniors Stiftelse
Orgnummer 977 152 038
Besøksadresse c/o Jotun AS Hystadveien 167, 3209 Sandefjord
Postadresse Postboks 2021, 3235 Sandefjord

Nøkkelpersoner