Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 185 180
Sum driftskostnader -184 -171
Driftsresultat 1 9
Resultat før skatt 2 10
Årsresultat 2 10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 311 1 139
Sum gjeld 170 0
Sum egenkapital 1 140 1 139
Sum egenkapital og gjeld 1 311 1 139
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn O G Seniors Stiftelse
Orgnummer 977 152 038
Besøksadresse c/o Jotun AS Hystadveien 167, 3209 Sandefjord
Postadresse Postboks 2021, 3235 Sandefjord

Nøkkelpersoner