Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 130 136
Sum driftskostnader -157 -130
Driftsresultat -27 6
Resultat før skatt -26 14
Årsresultat -26 14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 258 1 184
Sum gjeld 146 47
Sum egenkapital 1 111 1 137
Sum egenkapital og gjeld 1 258 1 184
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn O G Seniors Stiftelse
Orgnummer 977 152 038
Besøksadresse c/o Jotun AS Hystadveien 167, 3209 Sandefjord
Postadresse Postboks 2021, 3235 Sandefjord

Nøkkelpersoner