Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -6
Driftsresultat -7 -6
Resultat før skatt -4 4
Årsresultat -4 4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 4
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 217 220
Sum egenkapital og gjeld 217 220
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Behren Johan D Stipendiefond
Orgnummer 977 152 518
Telefon (+47) 917 32 488
Telefaks (+47) 67 15 03 17
Mobiltelefon (+47) 917 32 488
E-post z-abon-hhh1@fauchald-hartmann.dk
Besøksadresse c/o Hans-Henrik Hartmann Blekksoppgrenda 1, 1352 Kolsås
Postadresse c/o Hans-Henrik Hartmann Blekksoppgrenda 1, 1352 Kolsås

Nøkkelpersoner