Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 18
Sum driftskostnader -4 -1
Driftsresultat -4 16
Resultat før skatt 6 16
Årsresultat 6 16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 0
Sum gjeld 0 1
Sum egenkapital 228 232
Sum egenkapital og gjeld 228 233
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Behren Johan D Stipendiefond
Orgnummer 977 152 518
Telefon (+47) 917 32 488
Telefaks (+47) 67 15 03 17
Mobiltelefon (+47) 917 32 488
E-post z-abon-hhh1@fauchald-hartmann.dk
Besøksadresse c/o Hans-Henrik Hartmann Blekksoppgrenda 1, 1352 Kolsås
Postadresse c/o Hans-Henrik Hartmann Blekksoppgrenda 1, 1352 Kolsås

Nøkkelpersoner