Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -4 -4
Driftsresultat -4 -4
Resultat før skatt -4 -2
Årsresultat -4 -2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 241 241
Sum gjeld 8 4
Sum egenkapital 233 237
Sum egenkapital og gjeld 241 241
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vaade Dir O Legat
Orgnummer 977 185 874
Telefon (+47) 74 16 08 00
Telefaks (+47) 74 16 08 20
Besøksadresse c/o sorenskriveren i Inderøy Strandvegen 40, 7713 Steinkjer
Postadresse Postboks 2084, 7708 Steinkjer

Nøkkelpersoner