Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -3 -2
Driftsresultat -3 -2
Resultat før skatt 2 4
Årsresultat 2 4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 239 237
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 239 237
Sum egenkapital og gjeld 239 237
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vaade Dir O Legat
Orgnummer 977 185 874
Telefon (+47) 74 16 08 00
Telefaks (+47) 74 16 08 20
Besøksadresse c/o sorenskriveren i Inderøy Strandvegen 40, 7713 Steinkjer
Postadresse Postboks 2084, 7708 Steinkjer

Nøkkelpersoner