Partrederiet Bergesen D Y Shipping DA

Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 8 839 68 517
Sum driftskostnader -6 360 -106 183
Driftsresultat 2 479 -37 666
Resultat før skatt -82 -38 729
Årsresultat -82 -38 729
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 444 118 249
Sum gjeld 9 244 24 083
Sum egenkapital -4 800 94 165
Sum egenkapital og gjeld 4 444 118 249
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn BW Offshore AS
Orgnummer 977 249 759
Telefon (+47) 22 12 05 05
Telefaks (+47) 22 12 05 00
E-post bwgas@bwgas.com
Besøksadresse Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 443, 1327 Lysaker

Nøkkelpersoner