Partrederiet Bergesen D Y Shipping DA

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 63 400 73 946
Sum driftskostnader -37 976 -29 735
Driftsresultat 25 424 44 212
Resultat før skatt 21 566 43 868
Årsresultat 21 566 43 868
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 133 232 130 940
Omløpsmidler 30 341 31 121
Sum gjeld 12 679 10 183
Sum egenkapital 150 895 151 878
Sum egenkapital og gjeld 163 573 162 061
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn BW Offshore AS
Orgnummer 977 249 759
Telefon (+47) 22 12 05 05
Telefaks (+47) 22 12 05 00
E-post bwgas@bwgas.com
Besøksadresse Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 443, 1327 Lysaker

Nøkkelpersoner