Partrederiet Bergesen D Y Shipping DA

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 68 517 120 789
Sum driftskostnader -106 183 -48 610
Driftsresultat -37 666 72 179
Resultat før skatt -38 729 70 128
Årsresultat -38 729 70 128
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 114 450
Omløpsmidler 118 249 82 680
Sum gjeld 24 083 17 322
Sum egenkapital 94 165 179 808
Sum egenkapital og gjeld 118 249 197 131
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn BW Offshore AS
Orgnummer 977 249 759
Telefon (+47) 22 12 05 05
Telefaks (+47) 22 12 05 00
E-post bwgas@bwgas.com
Besøksadresse Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 443, 1327 Lysaker

Nøkkelpersoner