Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 40 519 86 807
Sum driftskostnader -39 517 -84 636
Driftsresultat 1 002 2 171
Resultat før skatt 423 1 265
Årsresultat 317 828
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 526 1 671
Omløpsmidler 34 816 38 815
Sum gjeld 22 136 25 982
Sum egenkapital 17 942 17 625
Sum egenkapital og gjeld 40 077 43 608
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bianco Norge AS
Orgnummer 977 365 198
Telefon (+47) 22 59 96 66
Telefaks (+47) 22 59 84 85
E-post elm@bianco.com
Hjemmeside www.bianco.com
Besøksadresse St. Olavs gate 21B, 0165 Oslo
Postadresse Postboks 8891 Youngstorget, 0028 Oslo

Nøkkelpersoner