Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 752 1 253
Sum driftskostnader -837 -1 114
Driftsresultat -84 139
Resultat før skatt -84 139
Årsresultat -84 139
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 452 612
Sum gjeld 1 530 1 607
Sum egenkapital -1 078 -994
Sum egenkapital og gjeld 452 612
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Group International AS
Orgnummer 977 483 646
Telefon (+47) 905 85 998
Besøksadresse Jegersborggata 4 Bryggerikvartalet, 3256 Larvik
Postadresse Postboks 156, 3251 Larvik

Nøkkelpersoner