Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 297 558
Sum driftskostnader -333 -517
Driftsresultat -36 41
Resultat før skatt -36 42
Årsresultat -36 42
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 286 393
Sum gjeld 1 359 1 430
Sum egenkapital -1 072 -1 037
Sum egenkapital og gjeld 286 393
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Group International AS
Orgnummer 977 483 646
Telefon (+47) 905 85 998
Besøksadresse Jegersborggata 4 Bryggerikvartalet, 3256 Larvik
Postadresse Postboks 156, 3251 Larvik

Nøkkelpersoner