Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -82 94
Driftsresultat -82 95
Resultat før skatt -82 95
Årsresultat -82 95
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 53 144
Sum gjeld 1 165 1 174
Sum egenkapital -1 113 -1 030
Sum egenkapital og gjeld 53 144
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Group International AS
Orgnummer 977 483 646
Telefon (+47) 905 85 998
Besøksadresse Jegersborggata 4 Bryggerikvartalet, 3256 Larvik
Postadresse Postboks 156, 3251 Larvik

Nøkkelpersoner