Nøkkeltall 2008 2005
Sum driftsinntekter 2 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 2 0
Resultat før skatt 2 0
Årsresultat 2 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2008 2005
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 32 33
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 32 255
Sum egenkapital og gjeld 32 255
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stifoss-Hanssen
Orgnummer 977 497 825
Telefon (+47) 37 04 17 61
Besøksadresse Bioddgaten 15, 4878 Grimstad
Postadresse Bioddgaten 15, 4878 Grimstad

Nøkkelpersoner