Stiftelsen Holmestrand Frivillig Sentral

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 708 668
Sum driftskostnader -657 -700
Driftsresultat 51 -31
Resultat før skatt 53 -23
Årsresultat 53 -23
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 882 868
Sum gjeld 109 148
Sum egenkapital 773 720
Sum egenkapital og gjeld 882 868
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Frivillighetssentralen Holmestrand Stiftelsen
Orgnummer 978 696 619
Telefon (+47) 33 05 15 61
Telefaks (+47) 33 05 18 85
Besøksadresse Langgaten 21 Kullboden, 3080 Holmestrand
Postadresse BBL Usbl avd. Holmestrand Postboks 3, 3081 Holmestrand

Nøkkelpersoner