Stiftelsen Holmestrand Frivillig Sentral

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 689 685
Sum driftskostnader -699 -662
Driftsresultat -10 23
Resultat før skatt 3 36
Årsresultat 3 36
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 875 884
Sum gjeld 133 144
Sum egenkapital 742 739
Sum egenkapital og gjeld 875 884
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Frivillighetssentralen Holmestrand Stiftelsen
Orgnummer 978 696 619
Telefon (+47) 33 05 15 61
Telefaks (+47) 33 05 18 85
Besøksadresse Langgaten 21 Kullboden, 3080 Holmestrand
Postadresse BBL Usbl avd. Holmestrand Postboks 3, 3081 Holmestrand

Nøkkelpersoner