Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 13 078 9 076
Sum driftskostnader -17 273 -12 667
Driftsresultat -4 195 -3 591
Resultat før skatt -4 168 -3 582
Årsresultat -3 251 -2 779
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 380 556
Omløpsmidler 4 925 5 462
Sum gjeld 3 824 4 582
Sum egenkapital 1 487 1 452
Sum egenkapital og gjeld 5 311 6 034
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R&q Triton AS
Orgnummer 978 702 104
Telefon (+47) 22 01 47 20
Telefaks (+47) 22 01 47 29
Hjemmeside www.triton.no/
Besøksadresse Haakon Vii's gate 9, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1362 Vika, 0113 Oslo

Nøkkelpersoner