Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 17 449 12 955
Sum driftskostnader -14 550 -16 585
Driftsresultat 2 900 -3 630
Resultat før skatt 2 902 -3 625
Årsresultat 2 157 -2 743
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 329 75
Omløpsmidler 8 326 4 426
Sum gjeld 7 847 6 596
Sum egenkapital 1 601 -556
Sum egenkapital og gjeld 9 448 6 040
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R&q Triton AS
Orgnummer 978 702 104
Telefon (+47) 22 01 47 20
Telefaks (+47) 22 01 47 29
Hjemmeside www.triton.no/
Besøksadresse Haakon Vii's gate 9, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1362 Vika, 0113 Oslo

Nøkkelpersoner