Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 12 492 12 148
Sum driftskostnader -13 047 -11 390
Driftsresultat -555 758
Resultat før skatt -601 -26
Årsresultat -455 -265
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 90 123
Omløpsmidler 8 967 4 716
Sum gjeld 7 526 2 995
Sum egenkapital 2 187 2 642
Sum egenkapital og gjeld 9 713 5 637
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R&q Triton AS
Orgnummer 978 702 104
Telefon (+47) 22 01 47 20
Telefaks (+47) 22 01 47 29
Hjemmeside www.triton.no/
Besøksadresse Haakon Vii's gate 9, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1362 Vika, 0113 Oslo

Nøkkelpersoner