Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 89 204 98 143
Sum driftskostnader -86 520 -95 190
Driftsresultat 2 684 2 953
Resultat før skatt 2 738 2 924
Årsresultat 1 988 2 032
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 634 5 308
Omløpsmidler 29 124 27 349
Sum gjeld 17 019 18 713
Sum egenkapital 16 935 14 947
Sum egenkapital og gjeld 33 954 33 660
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Filippa K AS
Orgnummer 979 110 642
Telefon (+47) 22 40 38 40
Telefaks (+47) 22 40 38 49
E-post henrik.hojem@filippa-k.no
Hjemmeside www.filippa-k.com
Besøksadresse Øvre Slottsgate 12 B, 3 etg., 0157 Oslo
Postadresse Øvre Slottsgate 12 B, 0157 Oslo

Nøkkelpersoner