Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 76 344 80 861
Sum driftskostnader -73 653 -78 001
Driftsresultat 2 689 2 859
Resultat før skatt 2 697 3 055
Årsresultat 2 095 2 294
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 767 963
Omløpsmidler 37 736 37 537
Sum gjeld 17 398 18 403
Sum egenkapital 23 433 21 339
Sum egenkapital og gjeld 40 832 39 742
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Filippa K AS
Orgnummer 979 110 642
Telefon (+47) 22 40 38 40
Telefaks (+47) 22 40 38 49
E-post henrik.hojem@filippa-k.no
Hjemmeside www.filippa-k.com
Besøksadresse Øvre Slottsgate 12 B, 3 etg., 0157 Oslo
Postadresse Øvre Slottsgate 12 B, 0157 Oslo

Nøkkelpersoner