Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 91 791 82 044
Sum driftskostnader -89 075 -79 587
Driftsresultat 2 716 2 458
Resultat før skatt 2 808 2 403
Årsresultat 1 981 1 744
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 8 209 5 774
Omløpsmidler 21 233 22 840
Sum gjeld 17 196 18 347
Sum egenkapital 12 915 10 934
Sum egenkapital og gjeld 30 111 29 281
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Filippa K AS
Orgnummer 979 110 642
Telefon (+47) 22 40 38 40
Telefaks (+47) 22 40 38 49
E-post henrik.hojem@filippa-k.no
Hjemmeside www.filippa-k.com
Besøksadresse Øvre Slottsgate 12 B, 3 etg., 0157 Oslo
Postadresse Øvre Slottsgate 12 B, 0157 Oslo

Nøkkelpersoner