Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 017 7 215
Sum driftskostnader -2 079 -2 413
Driftsresultat 3 939 4 802
Resultat før skatt 3 944 4 507
Årsresultat 2 876 3 089
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 777 538
Omløpsmidler 71 435 70 060
Sum gjeld 44 418 45 552
Sum egenkapital 32 293 30 950
Sum egenkapital og gjeld 76 711 76 502
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Steen & Strøm Senterservice AS
Orgnummer 979 119 127
Telefon (+47) 64 97 83 00
Telefaks (+47) 77 65 37 01
E-post firmapost@steenstrom.com
Hjemmeside www.steenstrom.com
Besøksadresse Støperigata 1, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 1593 Vika, 0118 Oslo

Nøkkelpersoner