Verdipapirfondet Storebrand Pensjonspar

Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 10 629 25 646
Årsresultat 10 629 25 646
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 170 707 168 230
Sum gjeld 216 210
Sum egenkapital 170 491 168 020
Sum egenkapital og gjeld 170 707 168 230
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storebrand Livsforsikring AS
Orgnummer 979 360 126
Telefon (+47) 22 31 50 50
E-post v1c@storebrand.no
Besøksadresse c/o Storebrand Asset Management AS Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 484, 1327 Lysaker

Nøkkelpersoner