Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 385 374
Sum driftskostnader -421 -460
Driftsresultat -37 -86
Resultat før skatt 148 135
Årsresultat 116 135
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 8 940 9 180
Omløpsmidler 13 315 12 958
Sum gjeld 16 16
Sum egenkapital 22 239 22 122
Sum egenkapital og gjeld 22 255 22 138
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Engenes Inga Og Kaare M Stiftelsen
Orgnummer 979 366 191
Telefon (+47) 38 17 87 40
Telefaks (+47) 38 02 52 72
Besøksadresse Vestre Strandgate 23, 4611 Kristiansand S
Postadresse Postboks 472, 4664 Kristiansand S

Nøkkelpersoner