Rolf E Stenersens Velferdsfond For Studentbyen På Sogn

Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 57 35
Sum driftskostnader -4 -4
Driftsresultat 53 31
Resultat før skatt 53 31
Årsresultat 53 31
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 414 361
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 414 361
Sum egenkapital og gjeld 414 361
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stenersens Rolf E Velferdsfond For
Orgnummer 979 453 442
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse Postboks 1131 Blindern co Unifor, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner