Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 63 731 66 111
Sum driftskostnader -56 061 -47 982
Driftsresultat 7 671 18 128
Resultat før skatt 7 698 18 197
Årsresultat 5 717 13 200
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 224 248
Omløpsmidler 32 302 39 182
Sum gjeld 22 494 29 483
Sum egenkapital 11 110 10 734
Sum egenkapital og gjeld 33 603 40 217
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dnb Meglerservice AS
Orgnummer 979 462 433
Telefon (+47) 03000
Telefaks (+47) 22 00 88 66
E-post larsmagnus.fevang@dnbnoreiendom.no
Hjemmeside www.postbanken.no
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner