Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 60 919 60 908
Sum driftskostnader -55 008 -53 524
Driftsresultat 5 911 7 384
Resultat før skatt 6 102 6 988
Årsresultat 4 452 4 761
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 43 71
Omløpsmidler 34 002 35 507
Sum gjeld 28 899 25 518
Sum egenkapital 10 083 12 737
Sum egenkapital og gjeld 38 982 38 256
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dnb Meglerservice AS
Orgnummer 979 462 433
Telefon (+47) 03000
Telefaks (+47) 22 00 88 66
E-post larsmagnus.fevang@dnbnoreiendom.no
Hjemmeside www.postbanken.no
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner