Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 204 180
Sum driftskostnader -271 -355
Driftsresultat -67 -175
Resultat før skatt 2 801 2 911
Årsresultat 2 801 2 911
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 422 1 098
Sum gjeld 5 434 4 123
Sum egenkapital 12 988 12 576
Sum egenkapital og gjeld 18 423 16 699
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dacon AS
Orgnummer 979 474 822
Telefon (+47) 21 06 35 00
Telefaks (+47) 67 53 34 40
Hjemmeside www.dacon.no
Besøksadresse Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk
Postadresse Postboks 133, 1321 Stabekk

Nøkkelpersoner