Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 513 334
Sum driftskostnader -602 -300
Driftsresultat 10 911 34
Resultat før skatt 8 756 149
Årsresultat 6 191 114
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 633 336
Sum gjeld 10 071 9 989
Sum egenkapital 17 085 13 651
Sum egenkapital og gjeld 27 155 23 640
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dacon AS
Orgnummer 979 474 822
Telefon (+47) 21 06 35 00
Telefaks (+47) 67 53 34 40
Hjemmeside www.dacon.no
Besøksadresse Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk
Postadresse Postboks 133, 1321 Stabekk

Nøkkelpersoner