Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 801 401
Sum driftskostnader -1 585 -817
Driftsresultat -785 -416
Resultat før skatt -773 -409
Årsresultat -564 -299
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 3 198
Omløpsmidler 3 306 1 001
Sum gjeld 553 882
Sum egenkapital 2 753 3 317
Sum egenkapital og gjeld 3 306 4 199
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Goksem AS
Orgnummer 979 497 814
Telefon (+47) 478 42 787
Besøksadresse Goksem, 4521 Lindesnes
Postadresse Goksem, 4521 Lindesnes

Nøkkelpersoner