Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 24 077 22 509
Sum driftskostnader -22 731 -21 430
Driftsresultat 1 345 1 079
Resultat før skatt 1 310 1 063
Årsresultat 955 751
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 214 1 610
Omløpsmidler 4 396 3 132
Sum gjeld 2 152 1 891
Sum egenkapital 3 657 3 062
Sum egenkapital og gjeld 5 809 4 953
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sjokkpris
Orgnummer 979 541 856
Telefon (+47) 69 33 78 90
Telefaks (+47) 69 33 78 91
Mobiltelefon (+47) 907 89 847
E-post roy@sjokkpris.no
Hjemmeside www.sjokkpris.no
Besøksadresse Bjørnengveien 10, 1664 Rolvsøy
Postadresse Postboks 40, 1720 Greåker

Nøkkelpersoner