Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 13 163 14 150
Sum driftskostnader -13 819 -13 872
Driftsresultat -655 277
Resultat før skatt -1 143 1
Årsresultat -830 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 11 281 7 908
Omløpsmidler 2 441 3 815
Sum gjeld 11 704 8 682
Sum egenkapital 2 210 3 041
Sum egenkapital og gjeld 13 914 11 723
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Erichsen Ø AS
Orgnummer 979 664 931
Telefon (+47) 33 06 35 70
Telefaks (+47) 33 06 35 71
Mobiltelefon (+47) 977 52 120
E-post post@kranbilen.no
Hjemmeside www.kranbilen.no
Besøksadresse Kopstadveien 197, 3178 Våle
Postadresse Kopstadveien 197, 3178 Våle

Nøkkelpersoner