Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 269 1 306
Sum driftskostnader -351 -385
Driftsresultat 919 920
Resultat før skatt 596 597
Årsresultat 435 419
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 797 2 011
Omløpsmidler 343 408
Sum gjeld 8 039 8 012
Sum egenkapital 1 566 1 517
Sum egenkapital og gjeld 9 605 9 529
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Tverrveien AS
Orgnummer 979 717 563
Telefon (+47) 70 17 79 40
Mobiltelefon (+47) 926 80 699
E-post sindre@moldskred.no
Besøksadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Postadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund

Nøkkelpersoner