Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 882 843
Sum driftskostnader -462 -538
Driftsresultat 419 306
Resultat før skatt 181 42
Årsresultat 122 5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 939 1 964
Omløpsmidler 614 327
Sum gjeld 7 378 7 602
Sum egenkapital 1 341 1 415
Sum egenkapital og gjeld 8 719 9 017
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Tverrveien AS
Orgnummer 979 717 563
Telefon (+47) 70 17 79 40
Mobiltelefon (+47) 926 80 699
E-post sindre@moldskred.no
Besøksadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Postadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund

Nøkkelpersoner