Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 23 766 13 598
Sum driftskostnader -23 006 -13 231
Driftsresultat 760 367
Resultat før skatt 746 350
Årsresultat 558 254
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 181 2 307
Sum gjeld 2 178 1 863
Sum egenkapital 1 030 472
Sum egenkapital og gjeld 3 207 2 334
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Murerfirma Thor Aune AS
Orgnummer 979 725 833
Telefon (+47) 920 34 573
Telefaks (+47) 73 94 01 60
Mobiltelefon (+47) 922 98 729
E-post joker@online.no
Hjemmeside www.taune.no
Besøksadresse Fossegrenda 3, 7038 Trondheim
Postadresse Postboks 131 Sentrum, 7400 Trondheim

Nøkkelpersoner