Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 615 2 545
Sum driftskostnader -608 -673
Driftsresultat 2 008 1 872
Resultat før skatt 1 699 1 593
Årsresultat 1 278 1 171
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 7 132 7 340
Omløpsmidler 3 439
Sum gjeld 8 062 6 147
Sum egenkapital 1 653 1 632
Sum egenkapital og gjeld 9 716 7 779
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vinkelhuset V AS
Orgnummer 979 792 999
Telefon (+47) 22 01 21 43
Telefaks (+47) 22 33 14 44
Hjemmeside www.nli-eiendomsinvest.no
Besøksadresse 4.etg Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Postadresse c/o Veiby Økonomi AS Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Nøkkelpersoner