Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 498 2 575
Sum driftskostnader -798 -531
Driftsresultat 1 700 2 044
Resultat før skatt 1 452 1 750
Årsresultat 1 060 1 263
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 7 508 6 641
Omløpsmidler 1 069 675
Sum gjeld 6 985 5 805
Sum egenkapital 1 593 1 512
Sum egenkapital og gjeld 8 577 7 317
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vinkelhuset V AS
Orgnummer 979 792 999
Telefon (+47) 22 01 21 43
Telefaks (+47) 22 33 14 44
Hjemmeside www.nli-eiendomsinvest.no
Besøksadresse 4.etg Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Postadresse c/o Veiby Økonomi AS Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Nøkkelpersoner