Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 20 677 34 250
Sum driftskostnader -15 742 -16 756
Driftsresultat 4 935 17 494
Resultat før skatt 2 618 14 938
Årsresultat 2 327 10 897
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 19 504 22 346
Omløpsmidler 31 248 32 708
Sum gjeld 60 346 62 518
Sum egenkapital 17 028 14 700
Sum egenkapital og gjeld 77 373 77 218
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Selfjordbuen AS
Orgnummer 979 895 119
Telefon (+47) 901 07 734
Mobiltelefon (+47) 901 07 734
E-post harpet2@online.no
Besøksadresse c/o Nergård Senja As, 9380 Gryllefjord
Postadresse c/o Nergård Senja AS , 9380 Gryllefjord

Nøkkelpersoner