Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -12 -8
Driftsresultat -12 -8
Resultat før skatt 44 122
Årsresultat 47 113
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 402 4 945
Sum gjeld 1 031 821
Sum egenkapital 3 411 4 164
Sum egenkapital og gjeld 4 442 4 985
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hvite Ekslusiv Sykkylven
Orgnummer 979 966 229
Telefon (+47) 70 25 10 60
Telefaks (+47) 70 25 10 60
E-post sykkulven@parfymelle.no
Hjemmeside www.parfymelle.no
Besøksadresse Kyrkjevegen, 6239 Sykkylven
Postadresse Postboks 176, 6239 Sykkylven

Nøkkelpersoner