Baronesse Caspara Von Racknitz Legat Til Overlærer U W Møllers Minde

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 104 140
Sum driftskostnader -8 -7
Driftsresultat 97 134
Resultat før skatt 97 134
Årsresultat 97 134
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 128 1 031
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 128 1 031
Sum egenkapital og gjeld 1 128 1 031
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Unifor - Forvaltningsstiftelsen for Fond og Legater Ved Universitetet i Oslo
Orgnummer 980 028 313
Telefon (+47) 22 34 01 40
Telefaks (+47) 22 34 01 49
E-post unifor@unifor.no
Hjemmeside www.unifor.no
Postadresse Postboks 1131 Blindern co Unifor, 0317 Oslo

Nøkkelpersoner