Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 55 701 55 490
Sum driftskostnader -52 871 -54 714
Driftsresultat 2 830 776
Resultat før skatt 2 835 1 040
Årsresultat 2 099 830
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 303 431
Omløpsmidler 15 960 13 817
Sum gjeld 9 449 7 758
Sum egenkapital 7 084 6 989
Sum egenkapital og gjeld 16 532 14 746
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lan-X AS
Orgnummer 980 049 892
Telefon (+47) 916 58 180
Telefaks (+47) 51 63 02 07
E-post salg@lan-x.no
Hjemmeside www.lan-x.no
Besøksadresse Prinsens vei 10, 4315 Sandnes
Postadresse Prinsens vei 10, 4315 Sandnes

Nøkkelpersoner