Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 11 243 12 951
Sum driftskostnader -10 148 -12 689
Driftsresultat 1 094 262
Resultat før skatt 858 337
Årsresultat 553 220
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 721 4 923
Sum gjeld 4 831 4 331
Sum egenkapital 1 160 1 173
Sum egenkapital og gjeld 5 991 5 504
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Midway Norge AS
Orgnummer 980 325 636
Telefon (+47) 37 17 01 50
Telefaks (+47) 37 16 91 04
E-post post@midwaynorge.com
Hjemmeside www.midwaynorge.no
Besøksadresse Ljøstad, 4985 Vegårshei
Postadresse Ljøstad, 4985 Vegårshei

Nøkkelpersoner