Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 46 876 45 798
Sum driftskostnader -17 778 -15 309
Driftsresultat 29 098 30 489
Resultat før skatt 24 298 25 666
Årsresultat 18 952 20 712
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 469 549 478 259
Omløpsmidler 1 910 153
Sum gjeld 207 358 217 647
Sum egenkapital 264 201 260 864
Sum egenkapital og gjeld 471 558 478 512
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sektor Gruppen AS
Orgnummer 980 329 933
Telefon (+47) 23 28 27 00
Telefaks (+47) 23 28 27 01
E-post firmapost@sektor.no
Hjemmeside www.sektor.no
Besøksadresse Drammensveien 145, 0277 Oslo
Postadresse Postboks 164 Skøyen, 0212 Oslo

Nøkkelpersoner