Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 50 -6
Sum driftskostnader -749 -254
Driftsresultat -699 -260
Resultat før skatt -507 -1 131
Årsresultat -396 -791
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 15 020 21 194
Sum gjeld 2 926 7 798
Sum egenkapital 12 094 13 426
Sum egenkapital og gjeld 15 020 21 224
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Moelven Elektro AS
Orgnummer 980 342 182
Telefon (+47) 62 34 70 00
Telefaks (+47) 62 55 00 31
E-post post.elektro@moelven.com
Hjemmeside www.moelven.no
Besøksadresse Industrivegen 2, 2390 Moelv
Postadresse Postboks 54, 2391 Moelv

Nøkkelpersoner